Homeopathiepraktijk Marit Mets

Wat is homeopathie

Door allerlei situaties in ons leven kunnen we uit evenwicht raken. Meestal zijn we in staat dit evenwicht zelf weer te herstellen, maar soms lukt dit niet en hebben we daarvoor hulp van buiten nodig, zoals bijvoorbeeld homeopathie. Klassieke homeopathie is een energetische benaderingswijze die ontwikkeld is door dr. Samuel Hahnemann.

 

Homeopathie werkt op een zachte, natuurlijke manier door het stimuleren van ons zelfgenezend vermogen. Hierbij staat de totale mens centraal. Het homeopathisch middel wordt voorgeschreven op het totaalbeeld van de persoon en heeft tot doel om het verstoorde evenwicht dat ten grondslag ligt aan de klachten, weer te herstellen.

 

De homeopathische middelen werken volgens het gelijksoortigheidsprincipe, dat betekent dat een middel dat bepaalde symptomen opwekt bij een gezond persoon, deze zelfde symptomen kan verminderen bij een zieke.

 

Er wordt gewerkt met gepotentieerde middelen, dat wil zeggen dat de middelen meerdere malen verdund en geschud worden. De theorie is dat door dit proces steeds meer energie van de oorspronkelijke stof vrijkomt waardoor de werking sterker wordt.